مدیركل هنرهای تجسمی عنوان كرد ثبت خوشنویسی ایران در یونسکو و وظیفه دشوار بر دوش مدیران فرهنگی

مدیركل هنرهای تجسمی عنوان كرد ثبت خوشنویسی ایران در یونسکو و وظیفه دشوار بر دوش مدیران فرهنگی

پیلانو: میراث ناملموس فرهنگی ایران، قسمتی از گنجینه فرهنگ بشری است که در مرزهای جغرافیایی ایران محدود نمانده و چشم جهانیان را به این زیبایی و عمق و غنای فرهنگی روشن کرده است.
به گزارش پیلانو به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، هادی مظفری ـ مدیرکل هنرهای تجسمی ـ به مناسبت ثبت هنر سنتی خوشنویسی ایران بعنوان هفدهمین عنصر فرهنگی ناملموس ایران، یادداشتی را منتشر نموده است.
مظفری در این یادداشت آورده است: خوشنویسی ایران، در همه ی رشته های آن، افزون بر زیبایی های بصری و فرمی که در هنرهای تجسمی شناخته شده است، واجد فرهنگی کهن و عمیق است که اندیشه های ایرانیان را که برگرفته از قرآن کریم و اشعار بزرگانی چون فردوسی، رودکی، مولانا و حافظ و سعدی و عطار و دیگر ادبا وشعرا است، برای مردم جهان ثبت و ضبط کرده است.
ایشان سپس نوشته است: خوشی از ثبت پرونده خوشنویسی ایران در یونسکو، شادی و سرور بیش از حد برای فرهنگ و هنر ایران زمین را در پی دارد، چونکه فراتر از زیبایی این هنر، نشان دهنده استمرار خوشنویسی و همت هنرمندان معاصر است. یقینا اگر این همت نبود، چنین پرونده ارزشمندی در یونسکو به ثبت نمی رسید. همچنان که نام و هنر استاد امیرخانی بعنوان گنجینه زنده بشری به یادگار مانده است، هنر خوشنویسی هم با تلاش استادان پیشکسوت و جوانان کوشا و هنرمند به این مرتبه از جایگاه جهانی رسیده است.
در پیام مدیرکل هنرهای تجسمی آمده است: برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران که در مجموعه برنامه های پاسداری خوب به ثبت رسیده است، وظیفه ای دشوار را بر دوش مدیران فرهنگی و برنامه ریزان از یک سو و هنرمندان خوشنویس از طرف دیگر نهاده است که امیدواریم با برنامه ریزی و حمایت و تلاش – چون همیشه – هنرمندان ایرانی در قله های این هنر در بین دیگر کشورهای جهان قرار بگیریم.

منبع: