رضا صادقی: وظیفه هنرمندان آگاهی بخشی به جامعه است

رضا صادقی: وظیفه هنرمندان آگاهی بخشی به جامعه است

به گزارش پیلانو هرمزگان خواننده و رهبر گروه مشکی پوشان با اشاره به اینکه باید به مردم امید حقیقی دهیم، اشاره کرد: همه ما تلاش می نماییم که حال مردم کشورمان خوب باشد و روزگارشان شاد و بدون غم باشد.

رضا صادقی در گفت و گو با ایسنا، درباب نقش هنرمندان در شرایط فعلی و مقابله با ویروس کرونا، اضافه کرد: وظیفه هنرمندان آگاهی بخشی به جامعه بوسیله به دست آوردن آن از انسان های فهمیده و با دانش است به سبب آنکه به آن صحبت یا سخن از زبان هنرمند توجه بیشتری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید به مردم امید دهیم امید حقیقی نه واهی، اشاره کرد: ترانه ای این روزها با عنوان “یه چیزی میشه” منتشرشده است که دقیقاً به همین موضوع اشاره داشته و در آن می گویم یک چیزی میشه پس بجنگ تا اتفاق خوبی را رقم بزنیم.

این خواننده مطرح پاپ با اشاره به اینکه باید به مردم امید دهیم و با این امید روحیه شادابی و نشاط تزریق نماییم، افزود: امیدی درست و منطقی برای جنگیدن با پدیده ای به نام کرونا که این روزها تمرکز سراسر جهان را به سمت خود جذب کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه وظیفه دولت در پشتیبانی از هنرمندان موسیقی که در این شرایط متضرر شده اند، چیست، اشاره کرد: تابحال یادم نمی آید دولت برای هنرمندان خصوصاً موسیقی کاری کرده باشد و تجربه ای در این خصوص در ذهن ندارم.

صادقی با اشاره به اینکه هنرمند همچون مردمش با امید زنده است و با امید زندگی می کند، اظهار نمود: همه ما تلاش می نماییم که حال مردم کشورمان خوب باشد و روزگارشان شاد و بدون غم باشد و برای همین موضوع هنرمند تلاش می کند.

وی درانتها اظهار داشت: هنرمند هم به امید زنده است و نگاهش به خداوند است و مشکلات را پشت سر می گذارد و این روزها هم می گذرد.