در دیدار با اعضای پیوسته عنوان شد؛ سیاستگذاری برنامه های فرهنگستان هنر بر مبنای مفاد اساسنامه

در دیدار با اعضای پیوسته عنوان شد؛ سیاستگذاری برنامه های فرهنگستان هنر بر مبنای مفاد اساسنامه

پیلانو: چند تن از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر درباره فعالیت های آتی با سرپرست فرهنگستان هنر به گفتگو نشستند.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، در ادامه برنامه دیدار سرپرست فرهنگستان هنر با هنرمندان، علیرضا اسماعیلی روز شنبه ۲۴ شهریور با تنی چند از اعضای پیوسته این فرهنگستان دیدار و گفتگو نمود.غلامحسین امیرخانی، محمود عزیزی، علی منتظری و مجید کیانی از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر، در دیدارهایی جداگانه با سرپرست این فرهنگستان، نقطه نظرات خویش را درباره تعاملات بیشتر با این سازمان و همینطور فعالیت های آتی آن عنوان کردند.ضرورت تشکیل مجدد گروه های تخصصی در حوزه های مختلف هنری با استناد به اساسنامه فرهنگستان هنر، برخورداری از نظرات کارشناسی اعضای پیوسته فرهنگستان هنر در برنامه ریزی و سیاستگذاری و همکاری پیوسته با استادان و اعضای فرهنگستان همچون مسایلی بود که در این نشست ها درباره آن گفتگو شد.