مرگ آخر هنرمند نیست

مرگ آخر هنرمند نیست

پیلانو: یک مجسمه ساز و مدرس دانشگاه درباره سبک زنده یاد محسن وزیری مقدم در تولید آثار تجسمی اظهار نمود که بعضی از مجموعه آثار ایشان ارتباطی عاشقانه با طبیعت بود که این سبک قبل از این در ایران وجود نداشت.

حمید شانس در گفت وگو با ایسنا درباره سبک زنده یادمحسن وزیری مقدم در هنرهای تجسمی، اظهار نمود: از وقتی نوجوان بودم به نقاشی علاقه مند بودم و درباره ایشان می شنیدم. آقای وزیری مقدم در عرصه هنرهای تجسمی بسیار اثرگذار بودند؛ بخشی از این تاثیرگذاری به واسطه کار ایشان، بخشی به واسطه تدریس و بخشی هم به واسطه کارهای پژوهشی ایشان بود.

او افزود: حدود سه یا چهار نسل از هنرمندان تجسمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر آثار و رفتار ایشان قرار گرفته بودند. زنده یاد وزیری مقدم وقتی در رم حضور داشتند، در مجموعه ای با شن و ماسه آثار تجسمی خلق می کردند که به شکلی زورآزمایی با طبیعت و ارتباط مستقیم با مواد طبیعی بود؛ ارتباطی عاشقانه که در زمان خودش کار به روزی به حساب می آمد. این سبک از آثار آقای وزیری قبل از این در ایران وجود نداشت.

این مدرس دانشگاه درباره تاثیرگذاری زنده یاد وزیری مقدم بر آثار هنرمندان نسل های بعد، اظهار داشت: طبیعی است که نسل های بعدی تحت تاثیر سبک و آثار ایشان بودند. نسل به نسل بعضی از هنرمندان مجموعه هنرهای تجسمی هرکدام به شکلی از سبک زنده یاد وزیری مقدم تاثیر گرفتند.

شانس تصریح کرد: همه ما از بیماری ایشان آگاهی داشتیم و می دانستیم چنین روزی فرا می رسد که دیگر او را در کنارمان نداشته باشیم. مرگ به لحاظ فیزیکی امری اجتناب ناپذیر است، اما عمر یک هنرمند با مرگ فیزیکی به آخر نمی رسد و این مورد برای آقای وزیری مقدم هم صدق می کند.

این مجسمه ساز همینطور درباره فعالیت های هنری زنده یاد وزیری مقدم تا آخرین لحظات عمر او، اظهار داشت: هنرمند واقعی برای زمان فعالیت های هنری خود حد و مرزی قائل نیست. زندگی آقای وزیری مقدم هم در تمام لحظات با هنر آمیخته شده بود و این مورد تا آخر عمر او همچنان ادامه داشت.