اجرای ۳ دیوارنگاره شهری از آثار منتخب تجسمی فجر در پایتخت

اجرای ۳ دیوارنگاره شهری از آثار منتخب تجسمی فجر در پایتخت

پیلانو: دبیرکل شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از اجرای 3 اثر منتخب شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سطح شهر تهران آگاهی داد.

به گزارش پیلانو به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، امیر عبدالحسینی دبیرکل جشنواره شانزدهم «تجسمی فجر» از اجرای آثار منتخب شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سطح شهر تهران آگاهی داد و اظهار داشت: طبق تفاهم انجام شده و حمایت اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران، امتیاز اجرای ۳ اثر منتخب جشنواره توسط اداره نقاشی دیواری این سازمان خریداری و با نظارت هنرمند بر دیوارهای مناسب شهر تهران اجرا خواهد شد.
وی توضیح داد: در همین راستا اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران علاوه بر ارائه نمایشگاهی آثار برگزیده دیوارنگاری شهر تهران طی سالهای اخیر، سه اثر جشنواره شانزدهم را انتخاب و بعد از خریداری طرح و توافق با صاحب اثر، آنها را روی دیوارهای متناسب با فضای اثر اجرا خواهدنمود. این اتفاق، می تواند مشوق و انگیزه خوبی برای هنرمندان هنرهای تجسمی باشد و در پیوند هنر حرفه ای و نگاه کاربردی اثرگذار می باشد.
بخش دیوارنگاری شهری به دبیری سید شهاب الدین شکیبا مدیر اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی برگزار می گردد و همچون بخشهایی به شمار می آید که امسال برای اولین بار به ساختار جشنواره هنرهای تجسمی فجر افزوده شده است. این بخش به طراحی و اجرای دیوارهای شهری اختصاص دارد و آثار اجرا شده بر دیوارهای شهر تهران طی سه سال اخیر را معرفی و به نمایش می گذارد.
شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیرکلی امیر عبدالحسینی و دبیری هنری مسعود زنده روح کرمانی، بهمن امسال در موزه هنرهای معاصر تهران، مراکز معتبر نمایشگاهی پایتخت و سایر استانها انجام می شود.

منبع: