مدیر موزه ملی فرش ایران در گفت وگو با پیلانو: باید کاری انجام ندهیم تا انتقادی هم نباشد

مدیر موزه ملی فرش ایران در گفت وگو با پیلانو: باید کاری انجام ندهیم تا انتقادی هم نباشد

به گزارش پیلانو، «هر کاری که انجام دهید، بالاخره انتقاد وجود دارد. تنها کاری که می توانید انجام دهید که به آن انتقادی وارد نشود، اینست که کاری انجام ندهید. بالاخره هر کاری که شما انجام دهید، در این میان عده ای از افراد بی نفع هستند. افرادی که انتفاعی دارند، چیزی نمی گویند و در این میان افرادی که بی نفع هستند انتقاد می کنند.»
جملات بالا بخشی از اظهارات سجاد نوروزیان، مدیر موزه ملی فرش ایران است که در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به نمایشگاه دائمی در مجاورت موزه ملی فرش ایران بیان می کند.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
بنویسید نمایشگاه بخوانید فروشگاه!
این مقام مسئول ضمن اشاره به این نکته که چنین نمایشگاهی سالهای قبل هم برگزار شده است، اظهار نمود: «این نمایشگاه در کمیته نمایشگاه های استان بررسی شده و سال ها پیش هم سابقه داشته و چیز جدیدی نیست. در آنجا بررسی شده و به این نتیجه رسیده اند که برگزار گردد. مانند نوروزگاه و اتفاقات دیگر؛ مبحث خاصی پشت آن نیست.»

او افزود: «هر کاری که انجام دهید، بالاخره انتقاد وجود دارد. تنها کاری که می توانید انجام دهید که به آن انتقادی وارد نشود، اینست که کاری انجام ندهید. بالاخره هر کاری که شما انجام دهید، در این میان عده ای از افراد بی نفع هستند. افرادی که انتفاعی دارند، چیزی نمی گویند و در این میان افرادی که بی نفع هستند انتقاد می کنند.»

مدیر موزه ملی فرش همینطور اظهار نمود: «قطعا مواردی امکان دارد وجود داشته باشد که بتوان این نمایشگاه را بهتر کرد و باید از یک جایی شروع شود تا این مسأله حل شود.»
او تصریح کرد: «نمایشگاهی که این روزها در موزه ملی فرش در حال برگزاری است، آدم هایی که به آن رجوع می کنند، همین طوری نمی آیند. این افراد بالاخره برند هستند و فروشگاه دارند. یعنی این گونه نیست که هرکسی بیاید چیزی بگذارد و بفروشد.»

نوروزیان افزود: «افرادی که در حال حاضر غرفه دارند، در کمیته نمایشگاهی استان بررسی و انتخاب شده اند. من مجوز چند مورد از این غرفه داران را که قرار بوده بازدید شود، دیده ام اما دقیق اطلاعی ندارم که همه آنها عضو اتحادیه هستند یا خیر؟»

او ضمن اشاره به این نکته که کلیات چنین نمایشگاهی با نظر کارشناسان بررسی می شود، اشاره کرد: «چنین نمایشگاه هایی زیاد بوده و هست و در آینده هم خواهد بود. به صورت کلی یک قانونی می گذارند که کسی که نمایشگاه را دارد برگزار می نماید، باید استانداردهایی را رعایت کند. زمانی که آن استانداردها رعایت می شود، دیگر وارد جزئیات نمی شوند که هم اکنون این فرش از کجا آمده است؟ کلیات طبق قوانین و با نظر کارشناسان بررسی می شود.»

به گزارش خبرنگار صنایع دستی ایسنا، این روزها در مجاورت موزه ملی فرش ایران نمایشگاه دائمی فرش، تابلو فرش و صنایع دستی در حال برگزاری است که انتقاداتی را به خود همراه داشته است. علیرضا قادری، یکی از منتقدان به چنین نمایشگاهی پیشتر در گفت وگویی چنین اظهار کرده بود: «نامناسب ترین اتفاقی که می تواند در حوزه فرش دستبافت بیفتد، برگزاری چنین نمایشگاهی است و بدتر از آن، اینست که جایی مثل موزه فرش این کار را انجام دهد. این کم هزینه ترین راهی است که می شود فرش دستبافت ایرانی را بعنوان یکی از مولفه های فرهنگ ایرانی نابود کرد.»
حالا اظهارات مدیر موزه ملی فرش ایران حاکی از آنست که بگونه ای دیگر هم میتوان به ماجرا نگاه کرد.

منبع: