کیوان ساکت در رفسنجان مسترکلاس برگزار می نماید

کیوان ساکت در رفسنجان مسترکلاس برگزار می نماید

پیلانو: کیوان ساکت اواسط تیر ماه سال جاری در رفسنجان مسترکلاس برگزار می نماید.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی پروژه، کیوان ساکت برای نخستین بار در رفسنجان مستر کلاس آموزشی برگزار می نماید که این کلاس آموزشی ۱۶ تیر ماه سال جاری برگزار می گردد.
در این مستر کلاس درباره اهمیت و جایگاه ردیف در موسیقی ایرانی صحبت می شود. همین طور قسمتی از این کلاس به آموزش کتاب ردیف کاربردی «کیوان ساکت» اختصاص دارد.
بخش پایانی این کلاس برای تمرین ها و فرمول های تکنیکی پنجه و مضراب در نظر گرفته شده است.

منبع: