نگاهی جسورانه به نگارگری

نگاهی جسورانه به نگارگری

به گزارش پیلانو با گشایش نمایشگاه نقاشی های «مهدی فرخی» که حاصل تأمل های وی در قابلیت های نوین فرمی و معنایی نگارگری ایرانی است، صبا میزبان جلوه هایی بدیع و تازه از این هنر می شود.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، «فرانشین» عنوان تازه ترین نمایشگاه آثار مهدی فرخی است که جست وجوهای او را در یافتن نسبت های تازه میان فرم و محتوا در سنت نگارگری و رویکرد جدید در زیباشناسی این هنر اصیل و کهن بر مبنای نگره های مفهومی و هستی شناختی نو و با یک رفتارشناسی نوآورانه و خلاقه، به نمایش می گذارد.

این مجموعه شامل ۲۲ اثر از این هنرمند در ابعاد مختلف است که به قول او: «عبور از عناصر بصری تقدیس شده در نگارگری و تذهیب در نقشی جسورانه و متفاوت» است.

فرخی مجموعه عرضه شده را نقش جسورانه پنهان شده در چارچوب اصلی می داند که با حفظ حرکات دوار و در نظمی مستتر در هندسه ای نامتقارن، اما هم جناس، فرمی را شکل می دهند که روایت تقدس در چارچوب تصویر است و می تواند جلوه ای از یک هویت فرامادی باشد.

مهدی فرخی سال هاست در حوزه نقاشی و نگارگری فعالیت داشته، و تابحال آثار خویش را در چارچوب هفت نمایشگاه انفرادی طی دو دهه در موزه های امام علی(ع)، رضا عباسی و آستان قدس رضوی و همینطور نگارخانه های رضوان و گویا به علاقمندان این هنر عرضه داشته است.

«فرا نشین» روز پنجشنبه (۹ دی ماه) ساعت ۱۶ در نگارخانه «خیال» مؤسسه فرهنگی هنری و پژوهشی صبا گشایش می یابد.
علاقمندان می توانند از تاریخ ۱۱ تا ۲۳ دیماه به مدت دو هفته همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۱۰ الی ۱۶ به نگارخانه خیال رجوع کنند.

منبع: