در جلسه مدیران جشنواره موسیقی فجر با سرپرست معاونت هنری چه گذشت؟

در جلسه مدیران جشنواره موسیقی فجر با سرپرست معاونت هنری چه گذشت؟

پیلانو: جلسه دبیر و مدیران سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با سرپرست معاونت امور هنری اجرا شد.

به گزارش پیلانو به نقل از ستاد جشنواره، جلسه دبیر و مدیران سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با سرپرست معاونت امور هنری برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور محمد الله یاری فومنی سرپرست دفتر موسیقی و رئیس سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر برگزار شد، حسن ریاحی دبیر، اردوان جعفریان مدیر بخش بین الملل، امیرعباس ستایشگر عضو هیات انتخاب و محسن رجب پور از اعضای شورای ارزیابی جشنواره سی و ششم گزارشی از فعالیت ها و اقدامات برای برگزاری این دوره جشنواره ارائه کردند.
محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری نیز با تکیه بر اهمیت جشنواره های هنری فجر اظهار داشت: جنبه ها و مشخصه های هنری جشنواره موسیقی فجر و حضور گسترده و موثر هنرمندان و گروههای هنری در جشنواره موسیقی فجر مورد توجه است.
بخش رقابتی جشنواره نیز فرصتی است تا آثار و تولیدات موسیقی با نگاه کارشناسی و تخصصی ارزیابی شود.
بخش بین المللی جشنواره موسیقی فجر نیز اهمیت قابل توجهی دارد و به ارتباط با گروههای هنری دیگر کشورها کمک می نماید.
سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه سال جاری به دبیری حسن ریاحی برگزار می گردد.

منبع: