بر اثر سكته مغزی؛ وحید حیاتی از فعالان حوزه موسیقی درگذشت

بر اثر سكته مغزی؛ وحید حیاتی از فعالان حوزه موسیقی درگذشت

وحید حیاتی از هنرمندان و پژوهشگران موسیقی ایرانی که طی سالهای اخیر در مرکز موسیقی حوزه هنری فعالیت می کرد، فوت کرد.
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، وحید حیاتی از هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی ایرانی که طی سالهای اخیر در مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کرد، بر اثر سکته مغزی فوت کرد. این هنرمند که در سن پنجاه یک سالگی از دنیا رخت بر بسته همچون فعالان و کارشناسان باسابقه مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده است. گروه هنر خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند و پژوهشگر موسیقی ایرانی را به خانواده، هنرمندان موسیقی و کارکنان مرکز موسیقی حوزه هنری تسلیت می گوید.