خبر تلخ برای موسیقی آیینی؛ مصطفی سعیدی سید نقالی ایران درگذشت

خبر تلخ برای موسیقی آیینی؛ مصطفی سعیدی سید نقالی ایران درگذشت

به گزارش پیلانو سید مصطفی سعیدی از استادان و هنرمندان عرصه نقالی، شاهنامه خوانی و مناقب خوانی که طی دهه های گذشته حضور فعالی در این عرصه ها داشته درگذشت.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، سید مصطفی سعیدی از استادان و هنرمندان عرصه نقالی، شاهنامه خوانی و مناقب خوانی که طی دهه های گذشته حضور فعالی در این عرصه ها داشته دارفانی را وداع گفت.
هوشنگ جاوید پژوهشگر و مؤلف موسیقی اقوام ایران در یادداشتی پیرامون فوت این هنرمند نوشت:
«سید مصطفی سعیدی، پیر سخنوران و نقالان و مناقب خوانان برپایه خبری که سید قاسم هاشمی به من داد، دنیارا به سمت جهانی دیگر ترک کرد و خدایش بیامرزد.
او از ۹ سالگی نزد سید مهدی صفری پور درهمدان مداحی وذاکری را فراگرفته بود، بعد در دوازده سالگی با مرشد کرم اصفهانی آشنا شده بود و نقل وسخنوری را از اوآموخته بود، از هفده سالگی به شکل جدی درقهوه خانه حاج عباس شاخه نبات، دربروجرد به نقل پرداخته بود، سپس به ملایر رفته ودر قهوه خانه مشهدی ولی زرگران کارش را ادامه داده بود، بعد به اراک رفت ودر آنجا ازدواج کرد.
پس از سربازی به خرم آباد رفته و ۹ سال در قهوه خانه های حاج علی فرهمندو حاج سید رحم خداو مشهدی قربانی و قهوه خانه درشکه چی هانقالی ومنقبت خوانی وذاکری کرد، بعد به درود رفته و درقهوه خانه فرخ فال و دادامراد به نقالی پرداخت، سپس به بروجرد بازگشت که نزدیک موطن اصلی اش یکه دانگ بود و سی سال در قهوه خانه شکری غدیری و سید نورالدین پرچمدار به کارنقالی ومناقب خوانی ادامه داد.
در سال ۱۳۸۰ به عنوان استاد برتر داستان گزاری ایران در جشنواره موسیقی آئینی مورد تجلیل ملی واقع شد و در برنامه های تلویزیونی و جشنواره ای بسیاری شرکت داشت، او کتاب ارزشمندی بنام تومار نقالی را در دوجلد به چاپ رساند که اینک نایاب است وحاصل تمام داشته های ذهنی اش از نقل های متفاوت می باشد.
در اولین دیداری که بااو در یکه دانگ داشتم به من اظهار داشت: بیایید واقعیت ها را از سایه بیرون آورده و انچه که نهان از ذهن جامعه مانده را یک مرتبه دیگر همچنان ارادتمندانه عرضه نماییم.
خدایش بیامرزد و به بازماندگانش صبر دهد، یکی از شاگردان او خانم پریسا سیمین مهراست که یازده سال نزد استاد مشق نقل انجام داده است.»