مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران به تعویق افتاد

مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران به تعویق افتاد

پیلانو: نوبت اول مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیات مدیره و بازرس دوره چهارم که قرار بود اول آذر ماه اجرا شود به سبب اختلال اینترنت به تعویق افتاد.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، نوبت اول مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیات مدیره و بازرس که قبل از این اعلام شده بود، جمعه (اول آذرماه) در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، به سبب اختلال اینترنت برگزار نمی گردد و به زمان دیگری موکول شد.
با توجه به این که اعلام شده بود که نوبت اول مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیات مدیره و بازرس دوره چهارم به صورت اینترنتی (برای اعضای شهرستانی) و حضوری برای اعضای ساکن تهران اجرا شود و کاندیداهای هیات مدیره و بازرس امکان تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشته باشند و لزوم دسترسی به اینترنت برای مشارکت اعضای شهرستانی و تبلیغات کاندیدها، هیات مدیره انجمن عکاسان ایران تصمیم گرفت که نوبت اول مجمع عمومی ساال ۱۳۹۸ برای انتخاب هیات مدیره و بازرس باتوجه به اختلال اینترنت در ایام اخیر، در تاریخ اول آذرماه برگزار نشود.
زمان برگزاری نوبت اول مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیات مدیره و بازرس متعاقبا از طرف انجمن عکاسان ایران اعلام می شود.

منبع: