گفت وگو با حبیب الله صادقی ـ هنرمند نقاش هنوز نقاشانی هستند که معرفت اهل بیت(ع) را دنبال کنند

گفت وگو با حبیب الله صادقی ـ هنرمند نقاش هنوز نقاشانی هستند که معرفت اهل بیت(ع) را دنبال کنند

به گزارش پیلانو حبیب الله صادقی، هنرمند نقاش که اعتقاد دارد هنرهای دینی و معرفتی ریشه در تاریخ بشریت دارد، تاکید می کند که همچنان هم برخی هنرمندان آثار زیادی در حوزه هنرهای دینی خلق می کنند که لازم است بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
صادقی که شام غریبان امسال طرحی از حضرت زین العابدین (ع) را به تصویر خواهد کشید، در گفتگو با ایسنا درباره مبحث بیان معنویت به زبان هنر در دنیای معاصر، با اشاره به اینکه «ذات و خاستگاه هنر از دیرباز زمینه مذهبی داشته است»، اظهار نمود: در طول تاریخ از عهد عتیق گرفته تا کسانی که پیرو دین حضرت موسی و عیسی (ع) بوده اند، بخش عظیمی از قدرت ها و امپراطوری ها و کسانی که تقدیر وجودیشان را در این مقدر می دانستند که به کنیسه و کلیسا وفادار باشند، با هنر و نقاشی سر و کار داشته اند.
او افزود: به صورت کلی بشر همواره خاستگاه معرفتی را درباره مذهب می ستاید و باور دارد. به همین خاطر هم خیلی از قدرت ها تا قرن هفدهم و هجدهم میلادی به هنرِ مذهبی متکی بوده اند. اما در تاریخ هنر دینی و اسلامی ایران، هنر بدون فیگور رواج داشته است و قالب فیگوراتیو که فضائل خاندان (ع) را دنبال می کند، پس از دوره صفویه در ایران به وجود آمد؛ قالبی که شعر و نقاشی قهوه خانه ای را در سه بخش حماسی، رزمی و بزمی و مذهبی در کنار هم داشت. در واقع می توان اظهار داشت که به شکلی معنای هنر مردمی از همین جا شکل گرفت.
این هنرمند در ادامه به تغییراتی که در این سال ها در نقاشی قهوه خانه ای بوجود آمد اشاره و تصریح کرد: همچون قابلیت ها و خاصیت های هنر اجتماعی در انقلاب این بود که ریشه های هنرهای اجتماعی در جهان را دید، ولی معنای قرآنی و دینی را برای خود اختیار کرد. جوانانی که در کنار مردم تجربه ها و تمناهای آرمانی و دینی شان را به زبان هنر روایت کردند. قبل از آن چنین تجربه مفید و بااهمیتی که بتواند تا این اندازه اثرگذار باشد را در فرایند هنر دینی ایران نداشتیم.

حبیب الله صادقی