راز ماندگاری یک قطعه از دید یک آهنگساز

راز ماندگاری یک قطعه از دید یک آهنگساز

به گزارش پیلانو یک آهنگساز معتقد است: راز ماندگاری هر هنری، بی گمان ریشه در بیانی نو، حفظ و پاسبانی ارزش های آن فرهنگ دارد.
بهزاد عبدی در این زمینه به ایسنا می گوید: وقتی سخن از بیانی نو رانده می شود، به معنای فراموش کردن گذشته و آثار گذشتگان نیست؛ بلکه باید بر سکوی حال ایستاد و با پشتوانه ی گذشته به آینده نگاهی عمیق دوخت.
او ادامه می دهد: موسیقی های ماندگار هم از این مقوله جدا نیستند. حال اثر بر اساس کلام و شعر استوار باشد یا بدون کلام مفاهیمش را بیان کند. گاهی برخی از آثار جلوتر از زمان خویش حرکت می کنند و بعد از سال ها شناخته می شوند؛ مثل آثار باخ که تا هستی برقرار است آثار او خواهند بود.
این آهنگساز اظهار می کند: برخی از آثار هم بدون در نظر گرفتن ژانر مشخصی از موسیقی، در زمان خود در مدتی کم، شنیده می شوند و بعد از گذر زمان از خاطره ها محو می شوند. در اصطلاح فست فودی هستند. طبیعی است که اثر موسیقایی باید مخاطب را عمیق دریابد و به او و شأن او احترام بگذارد. در این صورت بی گمان مخاطب در خاطرات خود آنرا ثبت خواهد نمود و در تاریخ هنری آن فرهنگ ماندگار خواهد ماند.
بهزاد عبدی