انجمن موسیقی و دفتر آموزش وزارت ارشاد تفاهم نامه امضا کردند

انجمن موسیقی و دفتر آموزش وزارت ارشاد تفاهم نامه امضا کردند

پیلانو: تفاهم نامه همکاری دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و انجمن موسیقی ایران به امضا رسید.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با استناد بند الف ماده ۷ مصوبه ۴۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور افزایش کیفیت آموزش های هنری، ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های علمی، هنری، آموزشی و تحقیقاتی انجمن های تخصصی در ارتقای فعالیت های تخصصی آموزش موسیقی، تفاهم نامه همکاری دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و انجمن موسیقی ایران به امضا رسید.
استانداردسازی و ارتقای سطح دانش مدیران مسئول و مربیان آموزشگاه های آزاد موسیقی، امکان سنجی و آمایش سرزمینی آموزش موسیقی همین طور مکانیزه کردن فعالیت ها و ایجاد یک سامانه واحد الکترونیکی، ارزشیابی مستمر دستاوردهای آموزشی آموزشگاه های آزاد موسیقی کشور از اهداف این تفاهم نامه است.
به منظور برنامه ریزی و اجرای مفاد این تفاهم نامه، کمیته ای تخصصی و هنری متشکل از ۵ نفر که دو نفر نماینده از دفتر آموزش و دو نفر نماینده از انجمن موسیقی ایران و یک نفر نماینده به انتخاب دفتر آموزش از بین مدیران مسئول آموزشگاه های آزاد موسیقی تشکیل خواهد شد.
تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در سوژه تفاهم نامه و بررسی مفاد و تأیید هر یک از قراردادهای اجرایی در سوژه تفاهم نامه همین طور برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اهداف تفاهم نامه در اجرای تصمیمات مشترک از وظایف این کمیته شمرده می شود.

منبع: