محلی ها رونمایی می شود

محلی ها رونمایی می شود

پیلانو: آیین رونمایی آلبوم آوای ایران (محلی ها)، به آهنگسازی «شریف لطفی» در فرهنگسرای ارسباران انجام خواهد شد.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، مجموعه قطعات محلی ها، طی دو دهه پیشین توسط شریف لطفی تصنیف شده و در آلبوم پیشِ رو برای کوارتت سازهای ایرانی تنظیم شده است.
همین طور اجرای این آثار برعهدهٔ «کوارتت فیلارمونیک تهران (سازهای ایرانی)» به نوازندگی علی ابراهیمی (سنتور)، فؤاد قهرمانی (سه تار)، امیرحسین نجفی (تار) و محمّدرضا پوستی (عود) بوده است.
ناشر دربارهٔ شیوهٔ آفرینشی شریف لطفی می نویسد:
«تنظیم قطعات محلی یک تا هفت، راه کار نوینی از شریف لطفی در آفرینش موسیقی ایرانی است. این روش به لحاظ پایبندی به اصول آکادمیک، دارای خاصیت های منحصر به خود است که در شیوه های معمول و شفاهی پیشین دیده نمی گردد. شیوهٔ مذکور به چگونگی پیدایش و بکارگیری چندصدایی در موسیقی ایرانی معطوف است و اهتمام دارد بدون تکیه بر یافته های اصول آهنگ سازی غرب، با ارائهٔ یک روش مندی مدون سطح مقولهٔ آفرینش در موسیقی ایرانی را فراتر از سلیقهٔ مطلق آفرینندهٔ اثر ببرد. از این رو با مبنا قرار دادن سه موضوع: ۱. دستگاه های موسیقی ایران ۲. علم آکوستیک ۳. طبیعت انسان؛ به خلق لایه های متفاوت و مرتبط و سپس تحصیل هارمونی از آنها پرداخته است».
مراسم رونمایی از این آلبوم جمعه، ششم اردیبهشت ماه، ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می گردد.