چه خبر از ارکستر ملی ایران؟

چه خبر از ارکستر ملی ایران؟

پیلانو: ارکستر ملی ایران نخستین کنسرت سال جدید خودرا چهارم و پنجم اردیبهشت در تالار وحدت برگزار می نماید.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، مقرر است در این کنسرت آثار پیمان سلطانی اجرا شود و روبن آساتریان بعنوان رهبر میهمان ارکستر ملی ایران را در این کنسرت هدایت خواهدنمود.
مهدی امامی، پارسا حسندخت و علیرضا وکیلی منش بعنوان خواننده در این اجرا در کنار ارکستر ملی خواهند بود.
میهنم سلام، ای وطن، ای میهن، ایران جوان، نوروز، یلدا، عاشق مشو، آتش دل، موسم گل و کنسرتو کمانچه همچون آثاری هستند که در این کنسرت اجرا می شود.