انتشار فراخوان جایزه عکاس سال ۲۰۱۸ فوکوس

انتشار فراخوان جایزه عکاس سال ۲۰۱۸ فوکوس

پیلانو: جایزه عکاس سال فوکوس (نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی در ایران) فراخوان داد.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران، «عکاس سال فوکوس» جایزه ای است که درانتها هر سال میلادی به شرکت کننده ای تعلق می گیرد که بیشترین پذیرش و جایزه را در جشنواره های جهانی کسب کرده باشد.
برنده این جایزه در صورتیکه سایر شرایط فیاپ (فدراسیون جهانی هنر عکاسی) برای داوری جشنواره عکس خیام را داشته باشد، به عضویت هیات داوران دوره بعد این جشنواره درخواهد آمد. برنده جایزه عکاس سال ۲۰۱۸ فوکوس ۲۱ دی ماه در مراسم اهدای جوایز ششمین جشنواره عکس خیام، جایزه خودرا از رییس و معاون فیاپ دریافت خواهدنمود.
واجدین شرایط تا ۱۰ دی ۱۳۹۷ فرصت دارند جهت ثبت نام و دریافت فرم مربوط به سایت کلوپ عکس فوکوس بازگشت کنند.