سیاست ارشاد در قبال جشنواره ها پس از لغو نمایشگاه مطبوعات همه به یک حکم محکوم نیستند!

سیاست ارشاد در قبال جشنواره ها پس از لغو نمایشگاه مطبوعات همه به یک حکم محکوم نیستند!

پیلانو: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ی سرنوشت نمایشگاه ها و جشنواره های زیرمجموعه این وزارتخانه در سال ۹۷، با عنایت به برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات، اظهار نمود که همه جشنواره ها محکوم به یک حکم نیستند.

عباس صالحی در گفت وگویی با ایسنا در ادامه مطلب بالا اظهار نمود: طبعا جشنواره های مختلفی همانند جشنواره فیلم، موسیقی، تئاتر و… که سالانه برگزار می گردند، تابع اقتضائات خاص خود هستند و همه آنها محکوم به یک حکم نیستند.

او بار دیگر به لغو برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سال ۹۷ اشاره و تصریح کرد: درباره نمایشگاه مطبوعات به شکلی یک تقاضای درونی وجود داشت که با عنایت به شرایطی که مطبوعات دارند و بار اقتصادی و هزینه ای که برگزاری این نمایشگاه به رسانه ها تحمیل می کند، برخلاف خواست دولت برای کاهش رویدادهای عمومی، معاونت مطبوعاتی به این نتیجه رسید که این نمایشگاه برگزار نشود.

وزیر ارشاد تصریح کرد: درباره برگزاری جشنواره ها بار اصلی بر دوش برگزارکنندگان آن هاست و وزارت ارشاد صرفا در نقش حامی و کمک کننده ظاهر می گردد.
صالحی همینطور درباره چگونگی عرضه تسهیلاتی که سالانه با برگزاری نمایشگاه مطبوعات در اختیار رسانه ها قرار می گیرد، اظهار نمود: طبیعتا با عنایت به عدم برگزاری نمایشگاه امسال کمک هایی که وزارت ارشاد در این زمینه به رسانه ها عرضه می کرد، در حوزه یارانه ها تاثیر خویش را می گذارد و رقم حمایتی که ما برای مطبوعات پیش بینی کرده بودیم کاهش نخواهد یافت.