ویدئو، شاهکارهای میکل آنژ ۱۱ ساله ی نیجریه ای

ویدئو، شاهکارهای میکل آنژ ۱۱ ساله ی نیجریه ای

پیلانو: آثار نقاشیِ هنرمند ۱۱ ساله‌ی نیجریه ای شهرت بسیاری پیدا کرده است. کریم وریس الامیلکان از شش سالگی همزمان با ورود به مدرسه، آغاز به نقاشی کرده است. او می گوید از چیزهایی که اطرافم اتفاق می افتند و به خصوص از خانواده ام ایده می گیرم و می خواهم مانند «آرینز» و «میکل آنژ» باشم و آثارم در بین بزرگترین نقاشان جهان قرار بگیرد.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: الناز کبریایی