مسوول صدمه به آثار هنری مترو کیست؟

مسوول صدمه به آثار هنری مترو کیست؟

پیلانو: صاحب اثر «نقش مایه های ایرانی» در ایستگاه مترو تئاترشهر، اعتقاد دارد بخش بزرگی از صدمه هایی که به این آثار وارد می گردد از جانب مردم صورت می گیرد.
رویا فارسی در گفت وگو با ایسنا درباره ی نگهداری آثار هنری موجود در مترو تهران، بیان کرد: شرکت بهره برداری مترو، نگهداری از تابلوهای نصب شده در ایستگاه های مترو را به مناقصه می گذارد و طرف قرارداد موظف است اگر اتفاقی برای تابلوها افتاد، آن را ترمیم کند حالا امکان دارد این هماهنگی برای ترمیم با هنرمند صاحب اثر یا هنرمند دیگری صورت بگیرد.
او افزود: برای مثال سال قبل یکی از افرادی که طرف قرارداد با شرکت بهره برداری مترو بود برای ترمیم اثر «نقش مایه های ایرانی» با من تماس گرفت، من هم قطعاتی که داشتم را در اختیار آنها گذاشتم تا جایگزین کنند. اما در خیلی از تابلوها و آثار، شماره تماس هنرمند ثبت نشده است، از طرفی بعضی از خالقان این آثار دیگر فعالیت نمی کنند یا در ایران زندگی نمی کنند که همچون دلایلی است که بخش مربوط به این کار برای مرمت آثار با هنرمندان دیگری تماس بگیرند.
این هنرمند با اشاره به اینکه از نظر من شرکت مترو وظیفه اش در این زمینه را انجام می دهد، اظهار داشت: فکر می کنم بخش بزرگی از اتفاقات و صدمه هایی که برای آثار هنری موجود در مترو می افتد، به مردم مربوط می گردد و نمی دانم به چه دلیلی به این آثار صدمه می زنند یا آن ها را می شکنند.
فارسی اضافه کرد: دسترسی به بعضی از تابلوها یا آثار دشوار است بنابراین به آنها صدمه کمتری وارد می گردد اما بعضی از آثار دیگر که در دسترس هستند به محافظت بیشتری نیاز دارند؛ البته شرکت بهره برداری مترو برای حفاظت از یکسری آثار، جلوی شان را شیشه کشیده است. من فکر می کنم لازم است به مردم آگاهی بیشتری در این زمینه داده شود تا به آثار مربوطه صدمه نرسانند.
تابلو تخت جمشید در ایستگاه مترو هروی