ضرورت ساخت موزه موسیقی در لرستان یک ثانیه موسیقی لرستان در همه جای دنیا قابل تشخیص می باشد

ضرورت ساخت موزه موسیقی در لرستان یک ثانیه موسیقی لرستان در همه جای دنیا قابل تشخیص می باشد

پیلانو: یک موزیسین و فعال هنری اظهار داشت: ساخت موزه موسیقی در لرستان احساس می گردد.
امین عباسیان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار نمود: موسیقی لرستان یکی از شناسنامه دارترین موسیقی های نواحی ایران است و بدون شک در سراسر ایران و نقاط مختلف دنیا به فواصل و لحن صدا و مشخصه های موسیقیایی که دارد به صورت بارز از موسیقی نواحی دیگر مشخص است.
وی افزود: اگر در هر جای دنیا به اندازه یک ثانیه موسیقی لرستان در بین دیگر موسیقی ها به اشتراک گذاشته شود کاملاً معلوم و مشخص است، بنابراین اگر بخواهیم این موسیقی را نسبت به استان هایی دیگر ارزیابی نماییم تنها چند استان داریم که از چنین خصوصیت هایی برخوردار می باشند.
عباسیان افزود: علاوه بر این، موسیقی بختیاری هم بعنوان یک موسیقی شناسنامه دار مطرح است که مردم لرستان به خوبی با این موسیقی آشنا بوده و با آن عجین هستند.
این موزیسین تصریح کرد: موسیقی لرستان یک موسیقی بکر و پیشینه دار است و در فواصل و دستگاه های مختلف اجرا می شود، حال با عنایت به قدمت و پیشینه موسیقی لرستان ساخت یک موزه موسیقی در این استان به خوبی احساس می گردد اما متأسفانه تاکنون این مکان بنا به دلایلی ساخته نشده است.
عباسیان اظهار داشت: در قلعه فلک الافلاک به صورت خیلی جزئی چند نمونه از سازهای موسیقی لرستان در معرض دید علاقه مندان و بازدیدکنندگان به موسیقی قرار گرفته است که به هیچ وجه در حد و اندازه موسیقی لرستان نیست.
این فعال هنری اظهار نمود: تولید چنین موزه ای همت عالی می خواهد و مسؤولان امر باید به قدمت و پیشینه موسیقی لرستان که مبین فرهنگ غنی این دیار است، بیش از پیش توجه نمایند.