نمایش واقعی یک بحران در موزه ی اصفهان

نمایش واقعی یک بحران در موزه ی اصفهان

پیلانو: پرسنل موزه ی هنرهای معاصر اصفهان، ˮبحران آب در ایرانˮ را به نمایش گذاشتند و با استفاده از چند صد لیوان در حوض خالی این موزه، بحران آب را به تصویر کشیدند.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، به علت رخداد بحران آب در کشور که شهرهای زیادی از ایران به خصوص استان اصفهان را درگیر خود کرده است، پرسنل موزه ی هنرهای معاصر اصفهان تصمیم گرفتند به جای پُر کردن حوض بزرگِ قرار گرفته در حیاط این موزه، با تخلیه ی حوض و قرار دادن چند صد لیوانِ آب در داخل آن، موقعیت ایران در این بحران را نمایش دهند.

مهدی تمیزی، رئیس موزه هنرهای معاصر اصفهان در گفت وگو با ایسنا با تائید این خبر می گوید: بنا داریم برای بحران آب، از امروز تا آخر این مشکل، حوض بزرگ موزه هنرهای معاصر اصفهان را با آب پر نکنیم بلکه به جای آب، هنرمندان بتوانند اثر مفهومی خویش را در این بخش مهم از معماری ایرانی که حضورش وابسته به آب است، ارائه نمایند.

وی تاکید می کند: با به وجود آمدن وضعیتِ بحرانی آب در کشور، به این نتیجه رسیدیم که حوض بزرگ موزه ی هنرهای معاصر را به دست هنرمندان بسپاریم تا در هر دوره یک اثر مفهومی با مبحث اب و بحران آب در آن اجرا شود.

او با بیان این که اولین اجرای مفهومی در حوض موزه هنرهای معاصر اصفهان با نام «پرسنل موزه» انجام شده است، بیان می کند: در صورتیکه هر هنرمندی از هر نقطه کشور طرح مفهومی در این زمینه داشته باشد و ان را پیشنهاد دهد، به صورت دوره ای در این بخش از موزه امکان اجرایی کردن آن برای وی فراهم می گردد.
موزه هنرهای معاصر اصفهان در خیابان استانداری بین خیابان های سعدی و سپه در بنای تاریخی باقی مانده از دوره ی صفویه بوجود آمده است، بنائی که در حکومت قاجارها تجدید بنا شده و مسعود میرزا حاکم وقت اصفهان آنجا را محل سکونت خود قرار داد و در دوره پهلوی هم بعنوان ساختمان استانداری اصفهان مورد استفاده قرار می گرفت.
با انتقال استانداری اصفهان به محل جدید این عمارت که تقریباً مخروبه شده بود به همت شهرداری مرمت و در بعضی موارد بازسازی کامل و به موزه هنرهای معاصر اصفهان تبدیل شد. این بنا در اسفند ماه ۱۳۷۳ رسماً مورد بهره برداری قرار گرفت. این عمارت صفوی در دو طبقه بنا شده است.