نقاشی هایی به سلامتی فوتبال

نقاشی هایی به سلامتی فوتبال

پیلانو: همزمان با مسابقات فوتبال جام جهانی روسیه، نقاشی های سهیل سیادت از صحنه های ماندگار جام جهانی فوتبال با عنوان «به سلامتی فوتبال» به نمایش گذاشته می گردد.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، این نمایشگاه روز پنجشنبه ۲۴ خردادماه ساعت ۱۵ در گالری بهارستان افتتاح می گردد و تا ۲۴ تیرماه دایر است.
در استیتمنت نمایشگاه «به سلامتی فوتبال» آمده است:
«جام جهانی فوتبال جشن همگانی آرزوهاست. پیوند خیال و خاطره، رویا و زندگی، فستیوال آرزوهای بزرگ و جشنواره عشق های دست نیافتنی. برای بسیاری، فوتبال دلیل دورافتادن از مسیر عادی زندگی و موفقیت های کلیشه ای است و هم زمان، مرهم زخم های شکست و تسکین دردهای سرشکستگی. همسرایی هنر و فوتبال پیوند مبارکی است، چون که هنر همیشه جهان پر از تاریکی را تحمل پذیر و زندگی را مفهوم دار و زیستنی کرده است. بله! زندگی بدون هنر و فوتبال ارزش زیستن ندارد! پس به سلامتی اشک و اضطراب، به سلامتی شادی شکست، به سلامتی آرزوهای بزرگ و عشق های دست نیافتنی، به سلامتی امیدی که با هیچ نرسیدنی از بین نمی رود. به سلامتی زندگی. به سلامتی فوتبال».
نمایشگاه نقاشی «به سلامتی فوتبال» با حضور چهره های سرشناس دنیای فوتبال و هنر تا ۲۴ تیرماه درگالری بهارستان واقع در میدان بهارستان، پایین تر از ایستگاه مترو، پلاک ۶ دایر است.