برگزاری مرحله استانی دومین جشنواره سرود فجر بسیج لرستان

برگزاری مرحله استانی دومین جشنواره سرود فجر بسیج لرستان

به گزارش پیلانو، مرحله استانی دومین جشنواره سرود فجر بسیج استان لرستان با حضور مسئول خانه سرود، موسیقی و نماهنگ مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج برگزار گردید.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی و هنری سازمان بسیج مستضعفین، امید مهرنیا مسئول خانه سرود، موسیقی و نماهنگ مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج، مورخ ۶ تیر، مرحله استانی دومین جشنواره سرود فجر بسیج استان لرستان برگزار گردید. امید مهرنیا مسئول خانه سرود، موسیقی و نماهنگ مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بعنوان دبیر اجرایی و داور در این جشنواره حضور داشت.