هنرمند خوزستانی برگزیده دیوارنگاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر شد

هنرمند خوزستانی برگزیده دیوارنگاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر شد

پیلانو: اثر برگزیده و شاخص آرش نیک نژاد منتخب شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بر دیواری در تهران اجرا می شود.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، امتیاز اجرای آثار نقاشی برگزیده شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هنرمند صاحب سبک اهوازی توسط سازمان زیباسازی شهر تهران خریداری و با نظارت این هنرمند روحانی بر دیوارهای مناسب شهر تهران اجرا خواهد شد.
بخش دیوارنگاری شهری جشنواره به دبیری «سید شهاب الدین شکیبا» مدیر اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی برگزار می شود، این بخش همچون بخشهایی است که امسال برای اولین بار به ساختار جشنواره هنرهای تجسمی فجر افزوده شده است.
بخش دیوارنگاری شهری جشنواره هنرهای تجسمی فجر به طراحی و اجرای دیوارهای شهری اختصاص دارد و آثار اجرا شده بر دیوارهای شهر تهران در سه سال اخیر را معرفی و به نمایش خواهد گذاشت.

منبع: