وجدانی خبر داد؛ ثبت دایه دایه وقت جنگه در لیست میراث ناملموس

وجدانی خبر داد؛ ثبت دایه دایه وقت جنگه در لیست میراث ناملموس

پیلانو: عضو هیأت کارشناسی شورای ملی ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس، از ثبت پرونده ترانه لری دایه دایه وقت جنگه در لیست میراث ناملموس آگاهی داد.
بهروز وجدانی پژوهشگر و مؤلف حوزه های مردم شناسی و موسیقی و عضو هیأت کارشناسی شورای ملی ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: جلسه کارشناسی شورای ملی ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس در اداره کل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیای میراث فرهنگی ناملموس و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد. وی بیان کرد: در این نشست علاوه بر چندین پرونده در زمینه میراث فرهنگی ناملموس دو پرونده نیز که مربوط به حوزه موسیقی نواحی ایران هستند؛ در لیست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیدند. وجدانی اظهار داشت: پرونده ترانه لری دایه دایه وقت جنگه از طرف اداره کل میراث فرهنگی استان لرستان و پرونده مهارت ساخت ساز چوگور (چگور) از طرف اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی در این نشست بررسی و ثبت گردید. قبل از این ترانه دایه دایه با صدای استاد رضا سقایی در لیست آثار فاخر موسیقی ایران قرار گرفته بود.