این یک فرصت است اگر قطری ها خوش قول باشند

این یک فرصت است اگر قطری ها خوش قول باشند

به گزارش پیلانو، مدتی است که انتظارها برای آغاز رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به پایان رسیده و در حالیکه برخی قوانین قطر برای میزبانی این رویداد ورزشی از جانب عده ای از شرکت کنندگان پرسش برانگیز به نظر می آید، وضعیت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشورمان هم تحت تاثیر همین شرایط، حالا وابسته به خوش قولی قطری هاست.
آن طور گفته می شود صنایع دستی کشورها در جام جهانی اجازه ی فروش ندارند؛ قانونی که ظاهرا یک فرصت فرهنگی را از شرکت کنندگان در این رویداد مهم جهانی دریغ می کند. با این همه متولیان امر در کشورمان از شرایطی سخن می گویند که این امکان را به صنایع دستی عرضه شده می دهد تا توسط خود کشور قطر خریداری شوند و عملا به کشور بازنگردند.
«جهانی شدن» فرآیندی است که در نتیجه ی آن فرهنگ، اقتصاد، دیپلماسی و در خردترین نمونه، ورزش تحت تاثیر قرار می گیرد و رویدادهایی به گستردگی جام جهانی که اغلب کشورها در آن حضور دارند، شکل می گیرد تا فرصتی برای توسعه ارتباطات میان آنها را فراهم آورد.
در همین راستا شاهد می باشیم که میزبانی جام جهانی در هر دوره برعهده ی یک کشور گذاشته می شود و در این دوره هم خاورمیانه برای نخستین بار میزبانی این رویداد را برعهده گرفته که هرچند با انتقادهایی همراه می باشد اما مدافعانی هم دارد.

آنچه در این گزارش ایسنا هدف قرار گرفته است، فارغ از سایر سیاستگذاری های فرهنگی برای حضور در جام جهانی قطر ـ همچون سرود و لباس تیم ملی ـ نحوه ی حضور صنایع دستی و هنرهای سنتی در این رویداد مهم ورزشی است.

دستاورد جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برای صنایع دستی

به چهار سال قبل و جام جهانی ۲۰۱۸ برمی گردیم؛ دوره ای که کشور روسیه میزبانی بازی ها را برعهده داشت. در این سال بود که برای همفکری دستگاههای مختلف، «شورای راهبردی جام جهانی ویژه روسیه» به منظور پیگیری رویدادهای فرهنگی در حاشیه جام روسیه تشکیل شد.
با جلسات مختلفی که برگزار شد، تصمیم این شورا بر آن بود که در جام جهانی ۲۰۱۸ با همراهی وزارت خارجه، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت صنایع دستی چند نمایشگاه صنایع دستی در شهرهای محل برگزاری مسابقات ایران برپا شود. در همین راستا جلسات گوناگونی برگزار شد که نتیجه ی آن به یک کاروان موسیقی ختم شد؛ کاروانی که با حمایت بخش خصوصی راهی روسیه شده بود و این درحالی است که پیشتر اعلام شده بود مقرر است همزمان با مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، نمایشگاه صنایع دستی در مسکو برگزار گردد.
بر این اساس، صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، ویترین خود برای عرضه به مردم دنیا را از دست داد و به صرف عرضه محصولات این هنر ـ صنعت بعنوان هدیه به روسا و معاونان فیفا بسنده شد. نگاهی که فرصت جام جهانی را در سال ۲۰۱۸ برای صنایع دستی کشورمان سوزاند و عملا نتوانست به توسعه بازار بین المللی این هنر کمکی کند.
فرش عرضه شده توسط ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

منبع: