موسیقی نواحی پانزدهم در آینه مهر؛ طرح چند نکته مهم در رابطه با عبارت موسیقی نواحی

موسیقی نواحی پانزدهم در آینه مهر؛ طرح چند نکته مهم در رابطه با عبارت موسیقی نواحی

پیلانو: به گزارش پیلانو، گونه های آوازی مقام بیات در حوزه فرهنگی زاگرس و تورس کردستان های ایران، عراق وترکیه و ترمینولوژی موسیقایی در اقوام عنوان ۲ نشست چهارمین روز از برگزاری جشنواره موسیقی نواحی بودند.
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، هفتمین نشست پژوهشی پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، با برگزاری ۲ نشست «بررسی گونه های آوازی مقام بیات در زمینه فرهنگی زاگرس و تورس کردستان های ایران، عراق و ترکیه» با سخنرانی ناصر بهرام بیگی و «ترمینولوژی موسیقایی در اقوام» با سخنرانی محمد علی مرآتی پنجشنبه بیست و ششم آبان، با حضور تعدادی پژوهشگران و صاحب نظران موسیقی همچون رضا مهدوی، هوشنگ جاوید، احمد صدری، دامون شش بلوکی، صادق چراغی، پیمان بزرگ نیا در گرگان اجرا شد.
ناصر بهرام بیگی عضو کارگروه موسیقی شناسی دانشگاه کردستان و دبیر اجرائی ۲ دوره جشنواره نرمه نای نوازی که با مبحث «بررسی گونه های آوازی مقام بیات در زمینه فرهنگی زاگرس و تورس کردستان های ایران، عراق وترکیه» سخنرانی کرد، ضمن عرضه توضیحاتی در رابطه با ۲ حوزه جغرافیایی زاگرس وتورس به عرضه نقطه نظرات خود در رابطه با گونه های مختلف خوانش آواز در مناطق یاد شده پرداخت.
محمد علی مرآتی مدرس دانشگاه و دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران هم در قسمت نشست «ترمینولوژی موسیقایی در اقوام» توضیح داد: به زعم بنده در واژه شناسی موسیقی یک جور بهم ریختگی وجود دارد. این را برمبنای تجربه ۳۵ ساله ام در زمینه موسیقی عرض می کنم. قسمتی از این بهم ریختگی ظهور واژه هایی است که از غرب وارد ایران شدند و در یک روند طولانی میان مردم جا افتاده و پذیرفته شده اند. از آنجا که بعضی واژه ها بطور کامل ترجمه نمی شوند، با زبان اصلی تلفظ می شوند و حالا هم مردم نیستند که آنرا اصلاح کنند. گاهی حتی یک غرب زدگی در انتخاب واژه داریم.
دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران افزود: اعتقادم بر این است که دانش مثل یک دایره المعارف می ماند و هر واژه ای که مطرح می شود بر گرفته از فرهنگ معنایی متفاوتی است. هر واژه ای علاوه بر ساختمان دارای شان نزول هم هست.
مرآتی که سخنرانی خویش را با تاکید بر واژه شناسی قرار داده بود، افزود: بنده به شخص با انتخاب واژه «نواحی» برای این جشنوارهموافق نبودم. باآنکه ما حوزه های مختلف موسیقی داریم که برمبنای موسیقی تنوع موسیقی اقوام اطلاق شده است. در هر صورت دراین باره اجماع شده و در دوره های مختلف از این واژه استفاده شده است. یکی از این نمونه های چالش برانگیز استفاده از واژه «محلی» است که وزارت علوم این واژه را در واحدهای درسی همدر نظر گرفته است و این سبب می شود، دانشجو در بدو ورود به دانشگاه گرفتار سردرگمی شوند.
مرآتی همین طور در رابطه با واژه شناسی واژه «موسیقی» هم اظهار داشت: بنده در رابطه با واژه موسیقی هم احساس گنگی دارم. موسیقی یک واژه نام آشنا اما گنگ است. موسیقی در حقیقت از سه رکن تشکیل می شود که شامل صوت، نظام ریتمیک و محتوای انسان شناسانه است. خیلی وقت ها می شنوم که تعدادی از واژه «موسیقی علمی» استفاده می نمایند که در حقیقت چیزی شبیه واژه مقام که می خواهد به موسیقیاقوام پرستیژ بدهد، است.
وی در همین باره توضیح داد: واژه موسیقی علمی از سوی موسیقی دانانی اطلاق شد که در غرب تحصیل می کردند و می خواستندپرستیژی به موسیقی بدهند. اما باید تاکید کنم که موسیقی علم نیست؛ بلکه یک سیستم است.

منبع: