غول جک و لوبیای سحرآمیز چه شکلی است؟

غول جک و لوبیای سحرآمیز چه شکلی است؟

به گزارش پیلانو، داستانی خیالی و عجیب که با نقاشی هایی عجیب تر تصویرگری شده است. «جک و لوبیای سحرآمیز»؛ داستانِ یک پسرِ روستاییِ فقیر که امروز شاید کمتر کسی یادش مانده باشد که او یک قهرمان است.
به گزارش خبرنگار بخش تجسمی ایسنا، ۱۰۴ سال پیش بود که کتابِ «افسانه های انگلیسی» توسط فلورا آنی استیل نگارش شد و آرتور راکهام تصویرگری این کتاب را با استفاده از جوهر سیاه و آبرنگ و با نگاهی نشأت گرفته از خیال انجام داد. یکی از قصه های این کتاب همان «جک و لوبیای سحرآمیز» مشهور است.

بعد از سالهای طولانی ای که خیالِ کودکان با این کتاب رنگ گرفت و فیلمها و کارتون های گوناگونی هم از این داستان ساخته شد، امروز کمتر کسی به یاد دارد که برای نخستین بار آرتور راکهام بود که در سال ۱۹۱۸ این کتاب را در قالبِ تصاویر روایت و شخصیت هایش را بازآفرینی کرد. تصاویری که از سبکِ مخصوص به راکهام نشأت گرفته و یک افسانه انگلیسی را روایت می کند.
تصویری از غول خلق شده توسط آرتور راکهام

منبع: