طرحی برای تولد بهرام بیضایی

طرحی برای تولد بهرام بیضایی

پیلانو: بهزاد خورشیدی ـ طراح و گرافیست ـ همزمان با سالروز تولد بهرام بیضایی، هنرمند کشورمان طرحی را کشیده و همراه با یادداشتی در اختیار ایسنا قرار داده است.
خورشیدی در یادداشتی که برای تولد بهرام بیضایی نوشته، آورده است:
«۵ دیِ ۱۳۱۷ زادروز بهرام بیضایی محقق، نویسنده و کارگردان مطرح سینمای ایران است. بی شک بهرام بیضایی تنها سینماگر ایرانی است که عمری را برای تحقیق بر متون کهن فارسی و تاریخ این سرزمین سپری کرده و بخش مهمی از این نوشته ها و تحقیقات را به چاپ رسانده است.
فیلم سینمایی «رگبار» نخستین فیلم بلند بهرام بیضایی است. حال و هوای فیلم به فیلم های نئورالیستی ایتالیایی و داستان زیبای یک افسانه کهن نزدیک است. که در آن می توان به ریشه های تفکر بیضایی در ادبیات، تئاتر و شعر نزدیک بشویم. فیلم «رگبار» در سال ۵۰ تولید شده است و بگفته خودش آنرا با بودجه ای کم و با زحمت و وجود مشکلات زیاد ساخته است.
همه وجوه هنرمندانه بیضایی را می توان در همه ابعاد مختلف زندگی او بررسی کرد. در باب تلاشی که برای تئاتر ایران انجام داده و نمایشنامه هایش می توان به تفصیل نوشت. یا پژوهش هایی که درباره اسطوره ها انجام داده است. انسانی جستجوگر و ستایش برانگیز.
بیضایی توسط بزرگترین منتقدان ایرانی و خارجی تحسین شده است. میراث نوشتاری و تصویری بهرام بیضایی برای فرهنگ و هنر این سرزمین تا همه تاریخ و برای آیندگان برقرار خواهد ماند.»

طرح بهزاد خورشیدی برای بهرام بیضایی

منبع: