مدال طلای جشنواره عکس بوسنی برای عکاس ایرانی

مدال طلای جشنواره عکس بوسنی برای عکاس ایرانی

به گزارش پیلانو مدال طلای جشنواره بین المللی بانیا لوکا در کشور بوسنی و هرزگوین به عکاس ایرانی رسید.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی فیاپ در ایران، در این جشنواره که در چهار بخش آزاد رنگی، آزاد تک رنگ، گردشگری و زندگی برگزار شد، عکس «لینچان» از مهدی زابل عباسی موفق به دریافت مدال طلای فیاپ (فدراسیون بین المللی هنر عکاسی) شد.
در جشنواره بین المللی بانیا لوکا که زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی (فیاپ) و PSA برگزار شد، آثاری از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) شامل مهدی زابل عباسی، علی سامعی، عرفان آقابابائی و میرعلی پرندک در بخش های مختلف جشنواره پذیرفته شدند.

منبع: