برترین تصاویر سال آب و هوا را تماشا کنید

برترین تصاویر سال آب و هوا را تماشا کنید

به گزارش پیلانو انجمن سلطنتی هواشناسی، لیست نهایی برگزیدگان رقابت عکاس سال آب و هوا را معرفی نمود.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، ابرهای توفانی، برف و مه همچون موضوعات آثاری است که در این دوره از رقابت عکاسی عکاس سال آب و هوا شرکت داده شدند.
سال جاری عکس «مه صبحگاهی» که توسط «جیولیو مونتینی» به ثبت رسیده عنوان عکاس سال آب و هوا را به این عکاس اختصاص داد. این عکس در یک روز پاییزی از کلیسایی که بر فراز تپه ای در شهر «ایرانو» قرار دارد به ثبت رسیده است.
«مه صبحگاهی»

منبع: