چرخ سماع در آرامگاه شمس تبریزی

چرخ سماع در آرامگاه شمس تبریزی

به گزارش پیلانو اولین برنامه از سلسله برنامه های «چرخ سماع از قونیه تا خوی» در شهرستان خوی و در آرامگاه شمس تبریزی برگزار گردید.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، در این مراسم افرادی چون سیدحسن امین فیلسوف و ادیب ایرانی، مصطفی بادکوبه ای شاعر، نویسنده، اکبر اخگر متخصص طب سنتی، فاضل جمشیدی خواننده و کارشناس موسیقی، رسول رهو خواننده سنتی به سخنرانی پرداختند.
سید حسن امین در این مراسم اظهار داشت: ایران دو شمس الدین محمد دارد، یکی شمس الدین محمد شیرازی معروف و متخلص به حافظ که همه او را می شناسیم و دیگری شمس الدین محمد تبریزی معروف به شمس تبریزی که اغلب از او غافل مانده ایم. ما امروز در بارگاه شمس یاد و خاطره او و مرید جهانی اش مولانا را گرامی می داریم. باید بگویم که باآنکه حافظ شیرازی و مولانا بلخی و شمس تبریزی و فردوسی طوسی است اما این بزرگان در واقع جهانی هستند و متعلق به جهان.
امین در ادامه اضافه کرد: شمس تبریزی با یک حرکت آگاهانه باعث تحول ذهنی و روحی مولانا شد. مولانا در حالیکه عالم و مدرس معتبر و معتمدی بود، به یمن پرسشی که شمس از او کرد، نسبت به همه ذهنیات و معلومات قبلی اش شک کرد، مجذوب شد و به راهنمایی شمس به ابرآگاهی رسید. حاصل این تحول هم سرایش دیوان شمس و مثنوی معنوی است.

منبع: