در آستانه روز جهانی قدس؛ موشن گرافیک ویروس اسرائیل منتشر گردید

در آستانه روز جهانی قدس؛ موشن گرافیک ویروس اسرائیل منتشر گردید

به گزارش پیلانو مرکز هنرهای رُقومی از مجموعه های مرکز آفرینش های هنری بسیج در آستانه فرا رسیدن روز جهانی قدس موشن گرافیک ویروس اسرائیل را منتشر نمود.
دریافت ۳۶ MB
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، در آستانه فرا رسیدن روز جهانی قدس موشن گرافیک «ویروس اسرائیل» توسط مرکز آفرینش های هنری بسیج در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
این موشن گرافیک توسط مرکز هنرهای رقومی برای مخاطبان تولید شده است.