برگزاری گفت وگوهایی بر مدار مجسمه

برگزاری گفت وگوهایی بر مدار مجسمه

به گزارش پیلانو «گفت وگوهایی بر مدار مجسمه» سلسله گفتگوهایی با محوریت مجسمه است که توسط انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران برگزار می گردد.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، در این مجموعه، روح الله شمسی زاده ـ مجسمه ساز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ـ به گفتگو با هنرمندان مجسمه ساز می پردازد. تبادل نظر و گفتگو با محوریت مجسمه، تبیین سیر تکوینی آثار هنرمند و مستند سازی شرایط روز هنرمندان از اهداف این برنامه است.
نخستین گفت وگوی این برنامه با هادی عرب نرمی، مجسمه ساز و مدرس دانشگاه است. عرب نرمی فارغ التحصیل کارشناسی مجسمه سازی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تهران است. شرکت در نمایشگاه های مختلف گروهی و انفرادی مجسمه و حضور در رویدادهای مجسمه سازی، بخشی از رزومه اوست.
این گفتگو یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷: ۳۰ برگزار می گردد.
بخشی از برنامه در چارچوب استودیو ویزیت، اختصاص به حضور مجازی مخاطب در فضای استودیوی هنرمند دارد. به منظور آرشیو محتوا، فایل گفت وگوها در صفحه اینستاگرام انجمن و صفحات مرتبط بارگذاری خواهد شد.