گشتی در نمایشگاه آنلاین بهزاد شیشه گران کرونا پرتره روایت صورت های پنهان با چشمانی نگران!

گشتی در نمایشگاه آنلاین بهزاد شیشه گران کرونا پرتره روایت صورت های پنهان با چشمانی نگران!

پیلانو: چهره های نیمه پوشیده با چشمانی گاه ترسیده، گاه مضطرب و گاه هم متعجب؛ درست همانند چهره های ماسک زده ای که این روزها اغلب در خیابان ها می بینیم. صورت هایی که چشمهای شان هزاران هزار حرف برای گفتن دارند؛ این چهره ها و حرف های ناگفته شان مهترین خاصیت نمایشگاه نقاشی بهزاد شیشه گران است که در این روزهای کرونایی به صورت آنلاین و در شبکه های اجتماعی اجرا شد.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، «کرونا پرتره» عنوان نمایشگاه این روزهای بهزاد شیشه گران است که به صورت همزمان در صفحات شخصی این هنرمند نقاش به صورت آنلاین انجام شد و امروز نیز آخرین اثر این مجموعه به معرض نمایش گذاشته می شود.
البته این اولین نمایشگاه مجازی این هنرمند نیست و او قبل تر نیز بارها آثارش را به همین شیوه در دنیای مجازی به معرض نمایش گذاشته است. شیشه گران این دفعه نیز به بهانه روزهای کرونایی و انزواهای ناخواسته ای که مدتی است گریبان گیر جامعه بشری شده است، نمایشگاهی ترتیب داد تا هم تاریخ کرونا را به زبان هنر ثبت کند و هم بگفته خودش به کادر درمانی ادای دین کرده باشد.
شیشه گران در توضیح نمایشگاه «کرونا پرتره» به ایسنا می گوید: این لحظه ها هستند که مرا با خود می برند. در واقع زندگی حرفه ای من سراسر واکنشی است به وقایع خوب و بد پیرامونم. طبیعتا چنین روحیه ای نمی تواند نسبت به وقایع پیرامونش بی تفاوت باشد و وقوع این فاجعه و وضع قرنطینه من را بر آن داشت تا بیش از روزهای معمول وقت، تمرکز و کنکاش خودرا معطوف به واکنش به این ماجرا کنم.
او ادمه می دهد: همین دغدغه عاملی برای رشد هنری من طی ۵ دهه کار حرفه ای و وامدار بهره گیری از رسانه های طراحی، نقاشی، گرافیک، تکنولوژی و واکنش در لحظه به وقایع روز ایران و جهان بوده، هست و خواهد بود.
اثر شماره ۲

منبع: