۳ اثر هنری برای مردم ایران در قرنطینه خانگی

۳ اثر هنری برای مردم ایران در قرنطینه خانگی

پیلانو: جواد بختیاری، اسرافیل شیرچی و کاوه اخوین سه هنرمندی خوشنویس هستند که در این روزهای کرونایی سه اثر هنری را به مردم تقدیم کرده و از آنها خواسته اند که از مبارزه با کرونا و رعایت اصول بهداشتی دست برندارند.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، جواد بختیاری، اسرافیل شیرچی و کاوه اخوین که به پویش مشاهنر پیوسته اند با انتشار سه اثر هنری خوشنویسی با شعار «کماکان در خانه می مانیم»، ابراز امیدواری کرده اند که می توانیم در کنار هم کرونا را شکست دهیم.
پویش «مشاهنر» از حدود دو ماه پیش با شعار «کماکان در خانه می مانیم» همزمان با افزایش شیوع کرونا در کشور شروع شد و در جریان آن تعدادی از هنرمندان رشته های مختلف اعلام نمودند برای مردمی که شرایط قرنطینه خانگی و سختی احتیاط در مقابل شیوع کرونا را تحمل می کنند، به تولید و انتشار عام آثار هنری می پردازند.
در ادامه می توانید آثار این سه هنرمند را تماشا کنید:
اثر جواد بختیاری

منبع: