در دستور کار میراث فرهنگی تهران قرار گرفت شناسایی و ثبت نواهای آیینی رمضان در تهران

در دستور کار میراث فرهنگی تهران قرار گرفت شناسایی و ثبت نواهای آیینی رمضان در تهران

پیلانو: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران بر ضرورت شناسایی نواهای آیینی ماه مبارک رمضان و تهیه مستندات برای ثبت آنها در لیست میراث معنوی تاکید کرد.
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران، پرهام جانفشان خبر داد: از معاونت میراث فرهنگی استان درخواست شده تا با همکاریِ فرمانداری ها، دهیاران و انجمن های مردمی، شناسایی نواهای آیینی ماه رمضان در سطح تهران در دستور کار قرار گیرد.
او با بیان این که بر این اساس مقرر است بعد از تهیه مستندات مبادرت به ثبت این میراث معنوی در لیست آثار ملی شود، اظهار داشت: تنوع فرهنگی ایران سبب شده تا هر منطقه از کشور نواهای آیینی و مذهبی خاص این ماه مبارک را برای خود داشته باشند.
وی اشاره کرد: بی شک نواهای ماندگاری در سحرخوانی، موقع افطار و مراسم شب های قدر، در سطح استان تهران وجود دارد که برای حفظ و احیای آنها نخست نیازمند شناسایی شان هستیم.

منبع: