ایرج راد خبر داد آخرین وضعیت ثبت مشاغل هنری در وزارت کار

ایرج راد خبر داد آخرین وضعیت ثبت مشاغل هنری در وزارت کار

به گزارش پیلانو ایرج راد که اخیرا از ثبت مشاغل هنری در وزارت کار آگاهی داده است، درباره آخرین وضعیت تحقق این امر اظهار داشت: شیوه نامه تشکیل انجمن های صنفی هنری نهایی شده و به دو وزارتخانه کار و فرهنگ و ارشاد ارائه شده است.
رئیس هیات مدیره خانه تئاتر که بعنوان نماینده هنرمندان این رشته در کمیسیون تشکیل انجمن های صنفی هنری حضور دارد، درباره تازه ترین اقدامات این کمیسیون به ایسنا اظهار داشت: روز چهارشنبه، ۲۷ فروردین ماه، جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون بند ۴ که اعضای انجمن های صنفی شامل یک نماینده از تئاتر، یک نماینده از سینما، یک نماینده از موسیقی، دو نماینده از هنرهای تجسمی و دو نماینده از رسانه هستند، تشکیل شد.
او افزود: در این نشست شیوه نامه اجرایی تشکل های صنفی بررسی گردید و پس از اعلام دیدگاه اعضای کمیسیون، شکل نهایی آن به تصویب اعضا رسید.
راد افزود: این شیوه نامه اجرایی مصوب، برای امضا به دو وزارت کار و فرهنگ و ارشاد فرستاده خواهد شد و پس از آن وارد مراحل اجرایی می شویم.
این هنرمند تئاتر تصریح کرد: اجرایی شدن مصوبات این شیوه اجرایی بر عهده کمیسیون بند ۴ است و نحوه عملکرد این کمیسیون در ابلاغیه ای که برای وزارتخانه های کار و فرهنگ و ارشاد ارسال شده، مشخص شده است.
به گفته ایرج راد، این کمیسیون موظف است در دو سال آینده انجمن های صنفی را سر و سامان دهد.
تا زمان شکل گیری کانون فراگیر سراسری انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، کمیسیون ماده ۴ که در تاریخ ۲۲ آبان سال ۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده است، به جای این کانون فعالیت می کند و با تشکیل این کانون سراسری، تمام وظایف این کمیسیون به هیات مدیره کانون منتقل خواهد شد.
با شکل گیری کانون فرهنگ، هنر و رسانه، تمام شاخه های هنری بعنوان شغل در وزارت کار ثبت می شوند و از تمام مزایای مشاغل دیگر همچون حق بیمه، بیمه ایام بیکاری و… بهره مند خواهند شد.
در حال حاضر هنرمند بودن شغل محسوب نمی گردد و این مسئله ای است که هنرمندان سال ها به دنبال حل آن بوده اند و اخیرا بحران کرونا ثابت کرد که حرفه های هنری اگر بعنوان شغل ثبت نشوند، چقدر صدمه پذیر و شکننده هستند.
متن ابلاغیه ها در این لینک قابل مشاهده است.

منبع: