حمایت موسسه هنرمندان پیشکسوت از پویش مشاهنر

حمایت موسسه هنرمندان پیشکسوت از پویش مشاهنر

به گزارش پیلانو موسسه هنرمندان پیشکسوت از خیزش هنرمندان برای تولید آثار هنری در چارچوب پویش #مشاهنر حمایت می کند.
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، سید محمد طباطبائی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت اظهار داشت: هنرمندان و اهالی فرهنگ همواره در فراز و نشیب ها همراه و کنار مردم بوده اند و حالا که هنرمندان در چارچوب پویش «#مشاهنر» برای مقابله با ویروس کرونا با مردم همراه شده اند موسسه هنرمندان پیشکسوت در این همراهی مشارکت و از آن حمایت می کند. طباطبایی درباره چگونگی این مشارکت توضیح داد: همانطور که در پویش «#مشاهنر» ذکر شده قرار بر تولید آثار هنری برای مردم به منظور کمک به عبور از بحران کروناست و از سویی خیلی از هنرمندان همراه شده با این پویش از هنرمندان پیشکسوت و اعضای این موسسه هستند. وی افزود: بنا داریم از آثار تولید شده توسط هنرمندان پیشکسوت عضو یا دارای شرایط موسسه در این پویش حمایت نماییم. طباطبایی همینطور اضافه کرد: البته بطور حتم برای جمع آوری آثار هنرمندان تولیدشده در این پویش و نگهداری و استفاده از آثار در چارچوب یک مجموعه گنجینه ملی هنری برنامه ریزی خواهیم داشت. تعداد زیادی از هنرمندان شناخته شده در پویش «#مشاهنر» از راه تولید اثر هنری مبادرت به همراهی با مردم در دوران کرونایی کرده اند.