با هدف کمک به قطع زنجیره شیوع کرونا؛ نوازندگان ۲ ارکستر دولتی به پویش در خانه بمانیم پیوستند

با هدف کمک به قطع زنجیره شیوع کرونا؛ نوازندگان ۲ ارکستر دولتی به پویش در خانه بمانیم پیوستند

به گزارش پیلانو نوازندگان ارکسترهای بنیاد فرهنگی هنری رودکی با اجرای قطعاتی در منزل خود، مخاطبان را به حضور در خانه دعوت نمودند.
دریافت ۴۷ MB
به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، نوازندگان ارکسترهای ملی ایران و سمفونیک تهران در پویش #در_خانه_بمانیم و با شعار «در خانه می مانیم تا زودتر روی صحنه برویم» به اجرای قطعاتی برای مخاطبان پرداختند.
اعضای ارکسترهای بنیاد رودکی با تبریک سال جدید از مخاطبان می خواهند با رعایت اصول بهداشتی، به قطع زنجیره ویروس کرونا کمک کنند.

منبع: