۳۰ المان گنجشک بهاری با پیام بهداشتی و ایجاد نشاط شهروندی در قم نصب می شود

۳۰ المان گنجشک بهاری با پیام بهداشتی و ایجاد نشاط شهروندی در قم نصب می شود

به گزارش پیلانو قم مدیر عامل زیباسازی شهرداری قم اظهار داشت: در آستانه سال جدید، ۳۰ المان گنجشک بهاری با پیام بهداشتی و ایجاد نشاط شهروندی در سطح شهر قم نصب می شود.
سید محمد موسوی منش در گفتگو با ایسنا در مورد اکران المان های نوروزی در قم عنوان کرد: شهروندان بیشتر از هر زمان دیگری احتیاج به روحیه شادی و نشاط دارند تا این شرایط را پشت سر بگذارند.
مدیر عامل زیباسازی شهرداری قم اضافه کرد: برای ایجاد روحیه و نشاط شهروندی اقدامات این سازمان فعالانه تر است و در المان های نوروزی، ایده های خوبی با پیام های بهداشتی در حال تولید است که تا چتد روز آینده در معرض عموم قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سال قبل المان گنجشک بهاری با رویکرد ایجاد امید و نشاط شهروندان مورد استقبال قرار گرفت و در آستانه سال جدید، ۳۰ المان گنجشک بهاری با پیام بهداشتی و ایجاد نشاط شهروندی در سطح شهر قم نصب می شود.
موسوی منش تصریح کرد: طرح های نوروزی و نیمه شعبانی در چارچوب پیام های بهداشتی در شهر رونمایی خواهد شد؛ همینطور سال جاری دیوار نگارهای زیبایی در ورودی شهر طراحی می شود.
وی بیان نمود: طراحی گنجشک بهاری پیش از شیوع بیماری کرونا در قم در چارچوب فراخوان شهر نگار سه به صورت کشوری اعلام گردید و دعوت از هنرمندان صورت گرفت و ۹۰۰ نفر از هنرمندان به عرضه طرح های خود پرداختند.
مدیر عامل زیباسازی شهرداری قم عنوان کرد: طرح های هنرمندان ویژه المان های شهری در دو ماه قبل داوری و برپایه شاخصهای هویتی و زیباشناختی انتخاب گردید.
وی تصریح کرد: بیشتر هنرمندان راه یافته به این جشنواره قمی هستند و تا چند روز دیگر این طرح ها در شهر پیاده می شود، البته پیش از شیوع بیماری قرار بود ۳۵ هنرمند این ایده ها را در قم پیاده کنند اما هم اکنون ۶ هنرمند مشغول طراحی این المان ها هستند.