مدیرعامل خانه موسیقی: دولت برای معیشت هنرمندان موسیقی چاره اندیشی کند

مدیرعامل خانه موسیقی: دولت برای معیشت هنرمندان موسیقی چاره اندیشی کند

به گزارش پیلانو مدیرعامل خانه موسیقی چند روز بعد از انتشار ویروس کرونا در کشورمان از دولت خواست تا برای موضوعات معیشتی هنرمندان در این شرایط چاره اندیشی کند.

به گزارش پیلانو به نقل از خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی اظهار داشت: خیلی از فعالیتهای موسیقی بعد از انتشار ویروس کرونا تعطیل شده اندو حالا دغدغه جدی خانه موسیقی معیشت هنرمندان است که دولت باید برای آن چاره ای بیندیشد. هم اکنون اتفاق ناگواری همه کشور را تحت تاثیر قرار داده است که به مثابه یک شوک برای کشور بوده است. ضمن اینکه همه می دانیم که ماه های پایانی سال فعالیت همه صنوف به خصوص فعالیتهای موسیقی شدت می گیرد اما متأسفانه با این اتفاقی که افتاد همه چیز مختل شد، همه گرفتار مشکل شدند و جامعه هنری و موسیقی کشور هم از این مورد مستثنی نبود. فعالیتهای موسیقی هم به این علت که با مخاطب و اجتماع سروکار دارد بیشتر صدمه دیده و فعالیتهای اهالی موسیقی و به خصوص کنسرتهای موسیقی عملاً میسر نیست.
وی با اشاره به مختل شدن حوزه آموزش موسیقی هم اظهار داشت: خیلی از آموزشگاه ها و کلاس های موسیقی عملاً تعطیل شده اند که این مسأله بسیار جدی و مهمی است. از طرفی هم مشخص نیست این مسأله تا چه زمانی ادامه دارد. در این مدت تماس هایی از جانب هنرمندان داشتیم نگرانی هایشان ابراز کرده و می کنند.
مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به گردش اقتصادی ناچیز آموزشگاه های موسیقی اظهار داشت: آموزش موسیقی به آن معنا کار اقتصادی نبوده و نیست و آموزشگاه ها به زحمت خودشان را سرپا نگه داشته اند و بحران مخاطب همیشه وجود داشته است. امکان دارد یک یا دو آموزشگاه توانسته باشند خوب کار کنند اما در کل وضعیت خوبی ندارد. از جانب دیگر دامنه این تعطیلی ها و فعالیتهای موسیقی تمام شهرها را گرفته و فقط مختص تهران نیست. شهرستان ها که به زحمت سرپا بودند و با مضیقه های بسیاری روبرو هستند. حتی خیلی از آموزشگاه ها برای پرداخت اجاره ملکشان مشکل دارند، بسیاری ثبت نام ترم های جدید ندارند و مدرسان موسیقی که معیشت شان از این طریق بوده و راه دیگری ندارند با مشکل روبرو هستند.
نوربخش در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: در بخش های پاپ کنسرت هایی بود که درآمد زایی داشت اما در بخش کلاسیک و نواحی به آن معنا رونق اقتصادی وجود نداشت ازاین رو آموزش بخشی بود که این ها می توانستند فعالیت کنند که الان با تهدید جدی روبرو شده اند. در واقع الان کل جامعه موسیقی درآمدزایی ندارند. پس باید به این مسئله به شکل جدی اندیشید و از مجموعه دولت و شخص وزیر محترم فرهنگ و ارشاد خواهش جدی داریم فکری برای بخش موسیقی بکنند. باید برای برای جبران این خسارت ها و تأمین معیشت هنرمندان موسیقی با تاکید بر بخش های صدمه پذیر فکری اساسی کنند و چاره ای بیاندیشند. به هر حال این دغدغه جدی خانه موسیقی است. امیدواریم از این ورطه عبور نماییم و هرچه زود تر این مسئله تمام شود. چون که اگر ادامه یابد تبعات بعدی هم دارد. تا همه چیز به روال عادی برگردد بسیار طول می کشد. الان اولویت های مردم چیز دیگری است اول سلامت و بعد معیش
یت است و همه این موضوعات را کنار می گذاریم می بینیم که بخش موسیقی احتیاج به یک تمهید جدی دارد.