مدیرکل هنرهای تجسمی از پزشکان و پرستاران تشکر کرد

مدیرکل هنرهای تجسمی از پزشکان و پرستاران تشکر کرد

پیلانو: هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود از کادر پزشکی و پرستارانی که این روزها با کرونا مقابله می کنند، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود، ویدئویی از یک بیمارستان که کادر پزشکی آن در حال روحیه دادن به بیماران مبتلا به کرونا هستند، گذاشت و نوشت:
از جان ات که عزیزتر نیست! جمله ای که بارها از زبان نزدیکان مان شنیدیم، هر بار که شرایط کاری سخت تر شد.
هر بار که با امید از خانه بیرون زدیم و با شانه های افتاده و دَمغ برگشتیم.
هر بار که سر سفره نشستیم و یکی به ما سُقلمه زد که چرا داری با قاشق و چنگال ات بازی می کنی و تازه فهمیدی ثانیه هاست چشمانت راه کشیده است وسط ِ گُلِ سفره. هر بار که به تعداد آدم های ندیده و با ایشان دست نداده، پشت سرت حرف زدند. هر بار که با چهار شانه رفتی و بی رمق با نصف آن برگشتی و سرت درد می کرد از حرف و دروغ و کنایه و نگاه های نامهربان.
معمولاً دور و بر مان کسی هست که حال مان را بفهمد و از کارمان سر دربیاورد و از گفته و نا گفته های مان بداند اوضاع کاری مان از چه قرار است!
خیلی که دوست مان داشته، این جمله را گفته است بارها؛ «از جان ات که مهمتر نیست! بیا بیرون! گور پدرشان! به درک!»
این روزها خیلی فکر می کنم به این جمله ها!
لابد دور و بر بهیار و نظافتچی و پرستار و پزشک و حسابدار و نگهبان های بخش عفونی بیمارستان های ایران و جهان خیلی ها هستند که وقتی شانه های خسته و دست های کبود و نفس های تنگ عزیزان شأن را ببینند، بگویند؛ بیا بیرون! وقتی ماسک ندارید، اتاق ایزوله ندارید، پرسنل کم دارید، حقوق کافی نمی دهند، از جان ات که عزیزتر نیست!
این روزها که ویدئوهای پرستاران را می بینم که وقت خوردن ِ یک لیوان چای در ایستگاه سرپرستاری، با گوشی هایشان آهنگ شیش و هشت پخش می کنند و می خندند و می رقصند و به خودشان و تمام بستری های بخش و یک شهر آدم های نگران، امید به زندگی می دهند، خیال می کنم بدهکاریم به آنها که در روزی که چیزی از جان شأن عزیزتر نبود، ماندند پای جان ِ بقیه مردم و نگفتند «از جانم که عزیزتر نیست».

منبع: