غوغای ستاره ها در پوستر فیلم های سینمایی!

غوغای ستاره ها در پوستر فیلم های سینمایی!

پیلانو: پوسترهای سینمایی را یکی از مهمترین راه های تبلیغات و جذب مخاطب می دانند؛ بااینکه پروسه طراحی پوستر در سینمای ایران فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده و برخی معتقدند که به سمت ستاره محوری رفته و برخی دیگر اعتقاد دارند که هنر طراحی پوستر همگام با سینما با پیشرفت های زیادی همراه بوده است.
طراحی پوستر یکی از ابزارهای مهم در تبلیغ و جذب مخاطب شمرده می شود که طبیعتاً اگر از سطح کیفی خوبی برخوردار باشد، می تواند نقش بسیاری مهمی در سرنوشت یک فیلم ایفا کند. هرچند که به باور برخی کارشناسان با پیشرفت بیش از پیش فناروری های ارتباطی، دیگر پوسترها همچون سابق نمی توانند در عرصه جذب مخاطب یکه تازی کنند، اما با این وجود باز هم نمی توان منکر تاثیرگذاری آنها شد.
طبیعی است که اگر پوستر فیلم بتواند هیجان کافی را در مخاطب برانگیزد و منجر به ترغیب او برای خرید بلیط شود، موفق بوده است و در غیر این صورت ارتباط برقرار نکردن پوستر با مخاطب می تواند ارتباط مستقیم با کاهش فروش فیلم داشته باشد. بدین سبب هنر سینما نه تنها یک رابطه محکم با هنر گرافیک دارد بلکه نیازمند آن است.
در همین راستا، فرزاد ادیبی ـ هنرمند طراح گرافیست ـ در گفت وگویی با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا پیشرفت وسایل ارتباطی از اهمیت و تاثیرگذاری پوستر فیلم های سینمایی کاسته است، اظهار می کند: ممکن است که امروز دیگر پوسترها در آن مقیاس زیاد چاپ نشوند، اما همچنان پوستر برای فیلم های سینمایی یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی شمرده می شود که البته نوع انتشار آن در سال های اخیر تفاوت پیدا کرده است. در دنیای امروز انتشار پوسترها بوسیله رسانه های اجتماعی در اندازه های کوچکتر و حتی همراه با موسیقی صورت می گیرد. بدین سبب جایگاه پوستر تغییر نکرده و فقط نوع و جای انتشار و نصب پوسترها فرق کرده است.

وی همینطور درباره پیشرفت های طراحی پوستر فیلم های سینمایی و چرایی ستاره محوری این پوسترها، می گوید: متاسفانه نه تنها در حیطه طراحی پوستر سینما و موسیقی پیشرفت نداشتیم، بلکه پسرفت هم داشته ایم. در طراحی پوستر این مساله باب شده که عکس ستاره ها را در پوسترهای سینمایی و عکس خواننده ها را در پوسترهای آلبوم های موسیقی منتشر می کنند.
ادیبی خاطرنشان می کند: طبیعتاً عکس یک فرد در طراحی پوستر جای مانور زیادی ندارد که فقط به آن پرداخته شود و فضایی برای برخورد هنرمندانه باقی نمی گذارد. پیش تر پوستر یک رویداد هنری همانند فیلم یا آلبوم موسیقی به چند طریق منتشر می شد یا حتی چند طراح یک پوستر را طراحی می کردند که الان نیز می توان چنین کاری انجام داد.

این هنرمند طراح پوستر همین طور در پاسخ به این پرسش که آیا ستاره محوری پوسترها در سال های اخیر نمود پیدا کرده یا در سال های قبل از انقلاب نیز وجود داشته است، می گوید: بطور کلی ستاره محوری در پوسترها از زمانی که سینما بود، وجود داشته است، اما باز هم معمولاً فیلم های هنری و روشنفکری کمتر به این مساله می پرداختند. از همان ابتدا فیلم هایی که می خواستند گیشه را داشته باشند، چند ستاره می آورند که بازی کنند و عکس آنها را هم در پوستر منتشر می کردند. در مجموع پیش تر طراحی پوسترهای فیلم های سینمایی هنرمندانه بود، ولی الان معمولی و حتی گاهی سطحی شده است، درحالی که می توان با این چهره ها در طراحی پوستر برخورد هنرمندانه ای داشت.

در ادامه مروری خواهیم داشت بر پوستر برخی فیلم های سینمایی ایران در ۷۰ سال اخیر:

منبع: