نگاهی به واکنش های متفاوت هنرمندان در شرایط اجتماعی تب تند هنر زود عرق می کند

نگاهی به واکنش های متفاوت هنرمندان در شرایط اجتماعی تب تند هنر زود عرق می کند

به گزارش پیلانو یک پژوهشگر هنر با اعتقاد بر اینکه «آثار هنری که انعکاس آنها نسبت به رویدادها غیرمستقیم  و آرام تر است،  در تاریخ هنر هم ماندگارتر می شوند»، تصریح کرد که بعضی از آثار هنری بلافاصله و در واکنش به رویدادهای اجتماعی مهم خلق می شوند، اما با گذشت از آن برهه تاریخی از اهمیتشان کاسته می شود؛ به این خاطر که موضع گیری صریح، سریع و مستقیمی داشتند و بعضاً تکنیک ها و ظرایف هنری در آنها کمتر دیده می شد.
سجاد باغبان ـ مدیر گالری ساربان و پژوهشگر هنر ـ در گفت وگویی با ایسنا درباره نقش هنرمندان در همراهی با رویدادهای اجتماعی و تأثیر این رویدادها در آثاری که خلق می کنند، اظهار نمود: به صورت کلی در عرصه هنرهای تجسمی یا هنرهای زیبا به علت ماهیت این رسانه ها، نباید انتظار واکنش های سریع را داشته باشیم؛ چونکه اغلب واکنش های هنرمندان این حوزه به حوادث و رویدادها دارای فرآیندی طولانی مدت و آرام تر است.
او افزود: در واقع می توان اظهار داشت که اغلب آثاری که به واسطه واکنش های بلافاصله ای خلق نشدند، در طول زمان تبدیل به آثار ماندگار در تاریخ هنر شده اند. بعنوان مثال «سوم ماه می» از فرانسیسکو گویا (نقاش اسپانیایی)، اثری است که شاید در زمانه خودش، در واکنش بلافاصله به حال و هوای اجتماعی آن دوره نبوده و حتی در زمان خلق هم پژواک چندانی نداشته است، اما در طول در تاریخ بسیار اثرگذار و ماندگار شده است.
در اثر «سوم ماه می» شهروندان مادریدی توسط سربازان امپراطوری فرانسه در خلال سال های اشغال اسپانیا به دست ناپلئون به تصویر کشیده شده است. این اثر را می توان از اولین آثار نقاشی انقلابی برشمرد.