استعفای دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر پذیرفته نشد

استعفای دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر پذیرفته نشد

به گزارش پیلانو استعفای دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر توسط رئیس شورای سیاستگذاری این جشنواره ‏پذیرفته نشد‎.‎
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، هادی مظفری _ رئیس ‏شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر _ با استعفای ابراهیم حقیقی، ‏دبیر جشنواره موافقت نکرد و اظهار داشت: با درک شرایط و دغدغه ایشان به جهت همراهی با جان ‏باختن ِهموطنان عزیز درسانحه هوایی، باید بگویم که این روزها همه ما عزادار و ‏سوگواریم. وقتی مصیبتی حادث می شود، حضور بزرگان یک قوم، التیامی است بر مصیبت ‏وارده و امروز به حضور استاد حقیقی و بزرگان هنر این کشور شامل دبیران و داوران ‏عزیز، بیشتر از همیشه نیازمندیم تا مرهمی باشند بر داغ سترگ و اندوه همگی مان. از همین ‏رو استعفای دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر پذیرفته نمی گردد.‏
مظفری با اشاره به اینکه تابحال تعداد زیادی از هنرمندان کشور در سایت جشنواره ثبت نام کرده ‏و آثار خویش را بارگذاری کرده اند، اظهار نمود: جشنواره هنرهای تجسمی فجر بعنوان جشنواره ای ‏ملی و رسمی، خویش را امانت دار آثار هنرمندان می داند و جشنواره را با عنایت به اقتضاء و ‏فضای عمومی کشور به نحو مناسب برگزارخواهد کرد‎.‎ بر مبنای آئین نامه جشنواره هنرهای تجسمی فجر، تصمیم گیری در موارد ویژه به عهده ‏شورای سیاستگذاری است و با عنایت به شرایط پیش آمده، در ایام آتی، این شورا جلسه ‏ای را برای تصمیم گیری زمان ومکان دقیق این رویداد، تشکیل خواهد داد‎.‎