تسلیت خانه هنرمندان ایران برای درگذشتگان سقوط هواپیما

تسلیت خانه هنرمندان ایران برای درگذشتگان سقوط هواپیما

به گزارش پیلانو شورایعالی خانه هنرمندان ایران، درگذشت سرنشینان هواپیمای مسافربری اوکراین را تسلیت گفت.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، در متن پیام شورایعالی خانه هنرمندان ایران، آمده است:
«شورای عالی خانه هنرمندان ایران ضمن ابراز تاسف فراوان به خاطر درگذشت ۱۷۶ انسان بی گناه همچون جوانان نخبه و برجستگان علمی ایران عزیز و برخی اتباع کشورهای دیگر در پرواز هواپیمای مسافربری تهران ـ کی یف که باعث تاثر و تالم آحاد ملت شد، امید و انتظار آن دارد که مقصران این حادثه ناگوار و هم آنچه در حوادث تلخ چند ماهه اخیر کشور واقع شده و متاسفانه همواره با پنهان کاری، بی توجهی به احساسات عمومی و عدم صداقت و اطلاع رسانی شفاف و بموقع همراه بوده است معرفی شده و پاسخگو باشند.»