اختتام کار هیأت انتخاب سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

اختتام کار هیأت انتخاب سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

پیلانو: هیات انتخاب گروه ها و آثار سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر مرحله بازنگری آثار ارسالی به دبیرخانه این رویداد را به انتها رساند.

به گزارش پیلانو به نقل از روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، کار هیأت انتخاب گروه ها و آثار سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به پایان رسید و هیأت انتخاب، بعد از بازنگری آثار ارسالی گروه های شرکت کننده، گروههای منتخب را برای حضور در جشنواره انتخاب نمود.
هیأت انتخاب جشنواره با بازنگری آثار، به گروه ها امتیاز داده است که با عنایت به ظرفیت زمانی و اجرایی جشنواره و تعداد سالن ها، گروه هایی که امتیازهای بالاتری به دست آورده اند، به جشنواره راه یابند.
در سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بیشتر از ۲۴۰ گروه بوسیله فراخوان در جشنواره ثبت نام کردند و بیشتر از ۷۰ گروه برای بخش مدعو پیشنهاد شد که گروه هایی از بین این ۲ بخش به جشنواره راه می یابند.
بر اساس بخشنامه، بررسی و تائید درخواست های هنرمندان و گروه های موسیقی سراسر کشور که بر اساس فراخوان های جشنواره به دبیرخانه ارسال شده و هچنین بررسی و تایید گروه های مدعو جشنواره به عهده این هیات انتخاب است.

منبع: